arrow-intranet-overlay.png
Stichting Sarkon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

De medezeggenschapsraad van De Windwijzer

E-mail voor de MZR: mzr.windwijzer@sarkon.nl

Waarom een medezeggenschapsraad?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van onderwijskundige doelstelling, fusie, vakantieregeling etc. De MZR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

 

 

MR 2017

 

 

Onze raad bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders: Mark Lutterman (voorzitter) Nancy van Dijk Arjen Straates

GMR: Rachel Hoekstra

Namens de ouderwerkgroep: Samantha Feeburg of Charida Ozcan

Namens de leerkrachten: Marieke Laros Carma Rijser Gerrit Visser

Adviserend lid: José Vos GMR: Rachel Hoekstra

E-mail voor de MZR: mzr .windwijzer@sarkon.nl

GMR (Gemeenschappelijke Medezegenschapsraad):

De R.K. basisscholen uit het samenwerkingsverband SARKON hebben één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Binnen deze raad worden onderwerpen met het bestuur besproken die voor alle MR’en van de afzonderlijke scholen van belang zijn. Zowel de MR als de GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geen, instemming te verlenen of te onthouden aan voorstellen van het bestuur.