arrow-intranet-overlay.png
Stichting Sarkon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

 

R.K.B.S. De Windwijzer; veel richtingen, één duidelijke koers! Missie

Bekijk

De katholieke grondslag geeft mede richting aan de waarden van onze school. Wij streven ernaar om in ons onderwijs zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen. Kinderen zijn verschillend, daarom streven wij ernaar om op organisatorisch, pedagogisch en didactisch gebied met deze verschillen om te gaan. Met ons onderwijs willen wij bijdragen aan de optimale ontwikkeling van onze leerlingen, zodat zij als individuen kunnen functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij.

 

Visie

Bekijk

Wij streven ernaar om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de basisbehoeften van onze leerlingen op het gebied van relatie, competentie en autonomie. Dit betekent dat wij het leerkrachtgedrag (interactie, instructie en klassenmanagement) aanpassen aan deze behoeften en koppelen aan de inhoud van ons onderwijs om een rijke leeromgeving te creëren. Wij willen een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding stimuleren, waarbij het van en met elkaar leren en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen centraal staan. Niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de leerkrachten en ouders.